Connect with us

Artikel

Rasulullah SAW Suri Tauladan yang Sempurna

Oleh: Risky Aviv Nugroho, M.Pd.

Published

on

Tauladan
Illustrasi

Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Makna Islam sendiri adalah damai. Ajaran Islam yang dibawa melalui perantara Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. seharusnya selalu membawa kesejukan bagi seluruh umat manusia di dunia. hal tersebut terbukti oleh sosok Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai representasi dari ajaran agama Islam. sifat, sikap, dan perilaku Beliau yang paling sempurna mencerminkan nilai-nilai Islam.

Nabi Muhammad SAW diturunkan dan diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini sebagai pembawa rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini.  Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 107 sebagai berikut:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Sudah sepantasnya sebagai umat nabi Muhammad SAW kita jadikan Beliau sebagai sumber pedoman dan pegangan dalam menjalankan segala aktifitas kehidupan ini. Senada dengan ayat diatas, apabila kita ingin mendapatkan kebahagian dan keselamatan, maka kita harus menjadikan rosulullah saw. sebagai suri tauladan dan pedoman hidup kita. Sebagai muslim, beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari rukun iman.

Dalam proses dakwah Islamnya, akhlak luhur dan mulia menjadi pondasi utama Nabi Muhammad SAW di hadapan manusia dan bangsa yang beragam, baik itu dari rakyat jelata, pejabat, hingga raja. Beliau juga memberi teladan yang baik kepada sahabat, suku, dan kelompok-kelompok dari berbagai agama. Adil dan bijaksana selalu dikedepankan oleh Nabi setiap melakukan suatu tindakan apapun. Tidak pernah menyakiti maupun membuat kecewa salah satu pihak di tengah beragamnya perbedaan pendapat, perbedaan suku maupun agama.

Nabi Muhammad SAW diutus ditengah kondisi arab pada waktu itu sangat memprihatinkan. Kejahilan kafir quraisy dan minimnya akhlak pada saat itu sudah menjadi hal wajar bagi kaum arab. Hadirnya Nabi Muhammad SAW menjadi angin segar bagi masyarakat yang mampu menerima hidayah dan petunjuk risalah yang dibawa oleh Nabi. Memang, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus  utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

(انّما بعثت لاتمم مكارم  الاخلاق (رواه البخارى

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus (di muka bumi ini) untuk menyempurnakan akhlak.” (HR. Bukhori)

Akhlak Rosulullah SAW merupakan paket lengkap yang dapat dijadikan sebagai rujukan utama bagi umat Islam dalam menjalankan segala aktifitas kehidupannya. Seluruh perilaku terpuji semua ada pada Nabi. Berikut akan dijelaskan beberapa sifat dan perilaku Nabi Muhammad yang mencerminkan sifat kasih sayang Beliau serta keteladanan yang dapat kita ambil.

Pertama, Nabi Muhammad SAW sampai mendapat gelar “Al-Amin” (orang yang dapat dipercaya) dikarenakan sifat jujur, adil, amanah, menyampaikan kebaikan, dan cerdas yang luar biasa. Sifat ini bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apabila orangtua kita minta bantuan untuk belanja di warung, ada sisa kembalian, maka kita harus mengembalikan uang sisa tersebut kepada orangtua. Percayalah, apabila kita jujur, maka kita akan mendapat balasan baik dari Allah SWT serta mendapat kasih sayang dari orangtua, teman, guru bahkan kita akan mendapat kasih sayang dari Nabi Saw.

Kedua, Kasih sayang Rosulullah SAW terhadap anak-anak, keluarga, orangtua, dan masyarakat. Rosulullah SAW . sangat menyayangi keluarganya, anak-anaknya serta umatnya. Nabi Muhammad SAW sampai bersabda, “Barangsiapa tiddak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih.” (HR. Bukhori dan Muslim). Hadits tersebut menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita ingin mendapat kasih sayang dari orang lain, maka kita harus mengawalinya dari diri kita sendiri untuk bisa bersikap belas kasih kepada orang lain.

Rosulullah SAW sebagai panutan memberi contoh, Beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain. Sebagaimana hadisnya “Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT. dan Hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhori dan Muslim). Dalam hadis itu rosul menjelaskan bahwa kita harus senantiasa berkata yang baik atau jika tidak bisa maka diam lebih baik. Berkata baik memiliki arti perkataan tersebut baik diucapkan dan tidak menyinggung perasaan siapapun. Sehingga apabila kita berkata meskipun itu kita anggap baik tapi dapat menyinggung orang lain maka sebaiknya diam.

Ketiga, Rosulullah Saw. mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Beliau memberi contoh antara lain, selalu hemat dalam menggunakan air; itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudlu’. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk tidak melalukan kerusakan di muka bumi ini.

Keempat, Nabi Muhammad SAW merupakan pembawa rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya:107 bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat/kasih sayang bagi alam semesta. Beliau Nabi Muhammad SAW dalam setiap dakwahnya selalu mengedankan akhlak. Karena akhlak merupakan pintu gerbang diterimanya ajaran Nabi Muhammad Saw dari zaman Nabi SAW sebagai model utama dan pertama hingga zaman sekarang dan sampai hari kiamat.

Sebagai umat Islam dan tentu sebagai umat dari Nabi Muhammad Saw, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang penuh dengan tauladan yag sempurna. Adapun tauladan yang bisa kita ambil dari ajaran Nabi Muhammad SAW banyak sekali.

Diantara suri tauladan rosulullah saw, yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: a) menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda, b) berperilaku sopan dan santun baik terhadap orangtua, guru, maupun orang lain, siapapun itu, c) menjaga lingkungan sekitar agar selalu bersih karena kebersihan adalah bagian dari Iman, d) selalu mengedepankan akhlak dalam bertindak dan berperilaku, e) menebar cinta kasih kepada seluruh makhluk di dunia ini sehingga dapat tercipta suasana yang aman, damai, dan bahagia.[]

Artikel

Ajaran Martabat Tujuh, Mutiara Hilang yang Ditemukan Kembali

Hamzah Alfarisi, Redaktur JATMAN Online

Published

on

By

JATMAN.OR.ID – Sabtu, 17 April 2021 pukul 20.30 WIB, PW MATAN DKI Jakarta menyelenggarakan pengajian ramadhan yang bertajuk “Kajian manuskrip kitab Al-Tuhfah Al-Mursalah” karya Syekh Fadhl Allah al-Burhanpuri via Zoom. Kajian ini merupakan bagian dari program Kajian Sufi Ramadhan yang diselenggarakan di bulan ramadhan kali ini. Sebagai anak kandung dari JATMAN, MATAN memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan tarekat di kalangan anak muda dan kajian ini dalam rangka mewujudkan tanggung jawab tersebut. Selain kajian manuskrip ini, MATAN DKI Jakarta juga menyelenggarakan kajian kitab “Bidayatul Hidayah” karya sufi besar Imam Al-Ghazali setiap Kamis dan Jum’at pukul 20.20 WIB.

Kajian manuskrip ini diampu oleh Dr KH Ali M Abdillah, yang merupakan ketua PW MATAN DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Komisi Pengakajian, dan Penelitian MUI Pusat. Dalam kajiannya, beliau memaparkan bahwa kitab Al-Tuhfah Al-Mursalah adalah penafsiran dari Tauhid Wujudiah Ibnu Arabi, yang bercorak tasawuf falsafi. Ajaran tasawuf falsafi yang berkembang di Nusantara bersumber dari ajaran Ibnu Arabi, yang diantaranya adalah ajaran Martabat Tujuh dalam kitab Al-Tuhfah Al-Mursalah karya Syekh Fadl Allah al-Burhanpuri (w 1630) dari Gujarat India.

Dalam perkembangannya, ajaran Martabat Tujuh ini mengalami pasang surut. Pada masa Syekh Syamsuddin al-Sumatrani, ajaran martabat tujuh mengalami puncak kejayaannya karena mendapat dukungan dari Kesultanan Aceh Iskandar Muda (1607-1636). Namun pada masa Syekh Nuruddin Al-Raniri yang saat itu menjadi Mufti Kesultanan Iskandar Tsani yang menggantikan Syekh Syamsuddin, beliau mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Martabat Tujuh yang dianggap menyimpang (ilhad).

Tuduhan sesat yang dialamatkan oleh Syekh Nuruddin Al-Raniri kepada ajaran Martabat Tujuh diselesaikan secara dialogis oleh ulama muda Sayfurrijal. Akhirnya, beliau mendapat simpati dari Sultanah Safiyyat al-Din (1641-1674), kemudian diangkat sebagai mufti menggantikan Syekh Nuruddin Al-Raniri. Sejak saat itulah, ajaran Martabat Tujuh berkembang kembali di tanah Aceh. Perkembangan ajaran Martabat Tujuh di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili yang memiliki murid diantaranya Dawud Al-Jawi al-Rumi, Burhanudin Ulakan, Muhyi Pamijahan, dan Abdul Malik Trengganu.

Ajaran Martabat Tujuh pada zaman kolonial Belanda ditumpas habis berdasarkan fatwa sesat oleh Mufti Betawi. Ulama-ulama yang mengajarkan Martabat Tujuh dilarang mengajarkannya atau jika mengajarkannya akan ditangkap. Selain itu, manuskrip ulama-ulama yang mengembangkan ajaran Martabat Tujuh ini dibawa oleh Kolonial Belanda. Akhirnya, kini kita hanya dapat berziarah, namun tidak bisa mempelajari ilmu dari Syekh Muhyi Pamijahan, karena manuskrip-manuskrip beliau dibawa ke Belanda.

Di akhir sesi, Kyai Ali menuturkan: “Ini (ajaran Martabat Tujuh) adalah mutiara yang hilang, yang sekarang pada abad ke-21, kita temukan kembali. Mari kita pelajari kembali karena sekarang sudah tidak ada lagi hambatan untuk mempelajarinya”.

Sumber tambahan: Sufisme Jawa: Ajaran Martabat Tujuh Sufi Agung Mangkunegaran Kyai Muhammad Santri.

Baca juga: Launching Buku Sufisme Jawa: Kyai Muhammad Santri Mitos atau Fakta?

Continue Reading

Artikel

Renungan Menyambut Ramadhan 2021 M

Idris Wasahua, Wakil Ketua MATAN DKI JAKARTA

Published

on

By

 JATMAN.OR.ID – Manusia merupakan makhluk yang hidup di dua alam sekaligus, yakni alam fisik (alam nasut) dan alam metafisik (alam malakut). Tubuh kita hidup di alam fisik, alam yang bisa kita lihat dan kita raba yang terikat ruang dan waktu. Sedangkan, ruh kita hidup di alam metafisik yang tidak terikat ruang dan waktu. Karena berada di alam malakut, ruh kita tidak dapat dilihat oleh mata lahir karena ruh merupakan bagian batiniah dari diri kita. Ruh hanya dapat dilihat dengan mata batin.

Ada sebagian hambah yang terpilih (Karena selalu melatih mata batinnya dengan riyadha keruhanian atau kerana anugerah Allah SWT) yang dapat menengok ke alam malakut sehingga dapat melihat ruh dirinya atau ruh orang lain. Seperti halnya tubuh fisik yang memerlukan makanan/gizi agar bisa tetap sehat dan kuat, ruh juga memerlukan makanan/ gizi. Untuk meningkatkan kualitas ruh agar ia sehat dan kuat, kita perlu memberinya cahaya-cahaya Ilahiah dalam bentuk zikir, doa, dan ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, haji, dan puasa terutama di bulan Ramadhan.

Di bulan Ramadhan ini, kita berusaha menerangi ruh kita dengan berbagai makanan ruhani. Kita memandikan ruh kita dengan proses pensucian batin seperti istighfar, mengendalikan hawa nafsu, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Sebagaimana halnya tubuh fisik, ruh yang tidak diperhatikan dan dipelihara, ruh yang kekurangan makanan, akan menjadi ruh yang lemah, sakit-sakitan, dan dikuasai setan. Ciri-ciri ruh yang sakit seperti kegelisahan, keresahan, kebingungan, hidup yang tidak bermakna, hidup tanpa tujuan, kekosongan eksistensial. Singkatnya, ruh yang sakit tampak dalam hidup yang tidak tenteram.

Seperti tubuh, ruh mempunyai rupa yang bermacam-macam, baik buruk, indahnya, bau busuk, harumnya. Rupa ruh jauh lebih beragam dari rupa tubuh. Berkenaan dengan wajah lahiriah, kita dapat saja menyebut seseorang “wajahnya mirip binatang”, tetapi pasti ia bukan binatang. Namun, ruh dapat betul-betul berupa binatang. Ruh kita menjadi indah dan baik dengan akhlak yang baik, dan menjadi buruk dengan akhlak yang buruh. Menurut teori akhlak Imam Al-Ghazali, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya akan memiliki ruh yang berbentuk babi, orang yang selalu dengki dan dendam akan memiliki ruh yang berbentuk binatang buas, orang yang selalu mencari dalih buat membenarkan kemaksiatan akan mempunyai ruh yang berbentuk setan (monster), demikian seterusnya.

Ketika ruh turun ke bumi, karena berasal dari Yang Maha Suci, ia datang dalam keadaan suci. Namun, ketika kita kembali kepad-NYA, ruh kita datang dalam bermacam bentuk, tergantung bagaimana kita memberikan makanan kepadanya selama di duni. (Disarikan dari buku “Meraih Cinta Ilahi, Belajar Menjadi Kekasih Allah”, karya Jalaluddin Rakhmat). Bulan Puasa merupakan salah satu bulan yang penuh dengan aktivitas ibadah ritual yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas ruhaniah. Semoga bulan Puasa kali ini dapat kita dayagunakan untuk meningkatkan kualitas, kesehatan dan kecantikan ruh kita agar kelak kembali menghadap Sang Pemilik ruh dalam rupa yang baik. Aamiin

Selamat menjalani Ibadah Puasa. Mohon Maaf Lahir & Batin. Depok, 13 April 2021.

Baca juga: Gus Hamid: Hidupkan Malam Nisfu Sya’ban

Continue Reading

Artikel

Implementasi Pancasila Melalui Pendekatan Tasawuf Agama

Oleh: Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE., M.M (Kajian Intelijen Spiritual (KIS) DP-BNPT RI)

Published

on

By

Photo: damailahindonesiaku.com/

JATMAN.OR.ID  – Tujuh puluh lima (75) tahun pasca dideklarasikan dalam Pidato 1 Juni 1945 oleh Soekarno, Pancasila masih menghadapi sejumlah tantangan di antaranya adalah dikotomi dan pembenturan Pancasila dengan Islam. Pola doktrinasi Pancasila ala Orde Baru juga telah melahirkan trauma kolektif masyarakat terhadap Pancasila. Pada titik ini lah, implementasi Pancasila menggunakan pendekatan tasawuf agama menemukan signifikansinya.

Dari segi historis, Pancasila sejatinya digali dari nilai-nilai tasawuf dan budaya luhur Bangsa Indonesia. Di samping itu pendekatan tasawuf lebih relevan dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat yang dinamis dan plural, sehingga semangat berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila akan mudah diimplementasikan. Nilai-nilai tasawuf agama dapat ditanamkan ke dalam hati dan jiwa masyarakat bangsa Indonesia untuk membentuk dan mengembangkan karakter Pancasilais.

Nilai-nilai Pancasila dan Tasawuf mempunyai keselarasan, dimana keduanya merupakan sumber moral atau akhlak. Tasawuf sebagai sebuah konsep keagamaan dapat memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara. Pengamalan tasawuf sebagai sebuah ibadah dalam Islam adalah inheren dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila dilihat dari perspektif tasawuf akan semakin memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah Bangsa Indonesia. Penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif tasawuf diharapkan dapat membentuk karakter Pancasilais, yakni karakter yang mulia dan terpuji dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam artian, tujuan dari tasawuf yang menitikberatkan tidak hanya keshalehan secara personal (individual), namun juga keshalehan sosial, sejalan dengan apa yang digadang-gadangkan oleh prinsip Pancasila.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa manusia Indonesia dalam seluruh kehidupannya harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan fondasi agama (akidah-tauhid), sehingga dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila haruslah menginduk kepada agama. Dalam sudut pandang tasawuf akhlaki berarti menghendaki adanya sikap murāqabah (merasa selalu dalam pengawasan Allah), guna mengontrol setiap aktifitas agar manusia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela, berusaha membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, yang hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan takhalli, yaitu pensucian diri, baik hati maupun jiwanya.

Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan perwujudan dari tahalli, yaitu memperindah diri dengan membangun rasa cinta kasih dalam hati maupun jiwanya, melalui maḥabbah yang menghasilkan kelembutan hati, berupa perasaan cinta, mengasihi, dan menyayangi terhadap sesama yang diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan beradab terhadap seluruh makhluk-Nya.

Sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai di antaranya ialah menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air sebagai perwujudan maḥabbah yakni bentuk syukur dengan mengelola dan memanfaatkan karunia Tuhan berupa tanah air dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pengabdian diri kepada Tuhan. Di dalam sila ketiga juga menghendaki adanya sikap itsar dan futuwwah yaitu lebih mementingkan orang lain dari pada diri sendiri dan selalu berusaha meringankan kesulitan orang lain, rela berkorban. Serta pentingnya persatuan sebagaimana disampaikan dalam ayat wa’tasimu bi hablillah.

Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung adanya sikap itsar dalam bermusyawarah yaitu lebih mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta sikap zuhud yang mampu mengekang hawa nafsu keduniawian yang menghasilkan sikap qana’ah dan tawakal dalam menerima keputusan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah.

Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tasawuf yang dapat diartikan sebagai tajalli (menyambungkan diri dengan dimensi Tuhan), dimana meyakini bahwa cita-cita dan tujuan nasional Bangsa Indonesia hanya bisa dicapai dengan melibatkan “campur tangan” Tuhan Yang Maha Esa (metafisika ketuhanan). Dalam hal ini diperolehnya cahaya (nur) Ketuhanan berupa muncul dan meresapnya sifat keadilan Tuhan dalam diri tiap-tiap manusia Indonesia, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama dalam menjalankan kehidupan sosial, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan dan pengamalan tasawuf agama akan menghilangkan celah atau peluang bagi kelompok paham radikalisme untuk membenturkan, men-dikotomi, serta upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Khilafah maupun lainnya. Hal ini merupakan “imunitas” bagi ketahanan nasional terutama aspek ideologi Pancasila, sekaligus sebagai optimalisasi dalam mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional Bangsa Indonesia.

Pemerintah perlu membumikan Pancasila secara holistik, di seluruh level masyarakat, terutama generasi muda, dilakukan dengan metode “kekinian” (milenial), dengan pendekatan tasawuf agama.

Baca juga: Bahaya Syirik dalam Batin Menurut Pandangan Tasawuf

Continue Reading

Facebook

Arsip

Trending