Pengurus

Susunan Idaroh Aliyyah
JAM’IYYAH AHLITH THORIQOH AL-MU’TABAROH AN-NAHDLIYYAH
MASA KHIDMAH: 2018 s.d. 2023


I. MAJELIS IFTA’ WAL IRSYAD

Rois : HABIB M. LUTHFIY ALI BIN YAHYA
Katib : KH. MUHAMMAD MASRONI
Anggota : KH. MAEMUN ZUBAIR
Anggota : KH. ULINNUHA ARWANI
Anggota : TUAN GURU TURMUDZI
Anggota : HABIB YAHYA ASSEGAF
Anggota : KH. ABDURROZAQ IMAM
Anggota : HABIB THOHIR BIN YAHYA
Anggota : KH. MA’SHUM AK.
Anggota : KH. MUHAMMAD MARTAIN KARIM
Anggota : Dr. KH. EEP NURUDDIN, MPd
Anggota : KH. ANDI HIDAYAT
Anggota : Drs. KH. MAHRAN YASIN
Anggota : Prof. Dr. KH. AHMAD ROFIQ, MA
Anggota : TUAN GURU SANUSI
Anggota : BAGINDO LETTER
Anggota : DR. KH. ACHMAD SARKOSI SUBKHI
Anggota : KH. SHOLEH BADRUDDIN
Anggota : KH. KHALWANI NAWAWI
Anggota : KH. JUNAIDI HMS
Anggota : KH. ABDUL QOYYUM
Anggota : KH. AHMAD SHOFWAN


II. IFADLIYYAH

Rois Am : HABIB M. LUTHFIY ALI BIN YAHYA
Wakil Rois Am : KH. ALI MAS’ADI
Rois Awwal : HABIB ABDURROHIM ASSEGAF
Rois Tsani : KH. SAIFUDDIN AMTSIR.
Rois Tsalits : KH. DZIKRON ABDULLAH
Rois Robi’ : KH. ZAINUDDIN MA’SHUM, LC
Rois Khomis : KH. ABDUL MUNTAQIM
Rois Sadis : KH. DRS. M. ADIB ZAEN, MPDI.
Rois Sabi’ : KH. NAWAWI ABDUL JALIL

Katib Am : KH. A. ZAINI MAWARDI
Wakil Katib Am : KH. M. ZAINAL ARIFIN MA’SHUM
Katib Awwal : KH. ZAMZAMI AMIN
Katib Tsani : KH. ANIS MANSYUR
Katib Tsalits : KH. LUKMAN HAKIM, LC
Katib Robi’ : KH. MUSLIH ABDURROHIM, MPD.I
Katib Khomis : KH. AHMAD USTUCHRI IRSYAD
Katib Sadis : KH. MUHAMMAD MUNAWIR TANWIR
Katib Sabi’ : KH. LUKMAN HAKIM


III. IMDLO’IYYAH

Mudir Am : HABIB UMAR MUTHOHAR, SH.
Mudir Awwal : KH. ALI RIDLO
Mudir Tsani : IR. H. AMAN SUBAGIO RACHMAN
Mudir Tsalits : KH. SHULHAN MAHMUD, LC.
Mudir Robi’ : KH. IR. CHAIRUL ANWAR, MM.
Mudir Khomis : KH. MUHAMMAD MUDARRIS, SM
Mudir Sadis : DRS. KH. MIRZA HASBULLAH, MSI
Mudir Sabi’ : H. HASBULLAH AHMAD

Sekretaris Jenderal : DR. KH. MASHUDI, MAG
Wakil Sekretaris Jenderal : KH. A. ARSYAD MUHAMMADUN
Sekretaris Awwal : Dr. KH. ALI M. ABDILLAH, MA
Sekretaris Tsani : DRS. H. AUNUL HADI IDHAM CHOLID, MM.
Sekretaris Tsalits : KH. SYAFI’ MUTHI’
Sekretaris Robi’ : KH. AYIK HASYIM ASY’ARI
Sekretaris Khomis : KH. MUHAMMAD SYA’BAN
Sekretaris Sadis : KH. ZUBAIR MU’THI
Sekretaris Sabi’ : ADE JAYADI, LC

Aminus Shunduq Am : IR. H. M IHSANUDDIN BAMBANG IRIANTO
Wakil Aminusshunduq Am : IR. H. JHONY ABDILLAH
Aminus Shunduq Awwal : H. EDY ADIB
Aminus Shunduq Tsani : DR. H. AHMAD QODRI ROMADHONI, SH. MM.
Aminus Shunduq Tsalits : H. PURWADI HIDAYAT, SE.
Aminus Shunduq Robi’ : DR. KH. FATHUL HUDA
Aminus Shunduq Khomis : H. HARTONO LIMIN
Aminus Shunduq Sadis : H. KHAERON SYARIFUDDIN, SH., M.Si.
Aminus Shunduq Sabi’ : HABIB MUHDHOR ASSEGAF


IV. IMDADIYYAH

A. LAJNAH TASHKHIH KUTUB THORIQIYAH
Koordinator : Dr. KH. ABUN BUNYAMIN, MA
Sekretaris : DRS. KH. MUSTHOFA MUDHOFAR
Anggota : KH. A. MASYKUR, LC
Anggota : KH. ABDUL WAHID
Anggota : KH. ZAINUL IROQI
Anggota : KH. THOBARI SYADZILY
Anggota : KH. AHSAN TAQWIM, MA

B. LAJNAH RABITAH MA’AHID THORIQIYAH
Koordinator : KH. AANG ABDULLAH ZAIN
Sekretaris : KH. LABIB MUGHNI
Anggota : DR. KH. ABDUL MUHAYYA
Anggota : KH. SUBHAN MAKMUN
Anggota : KH. ANIQ MUHAMMADUN
Anggota : KH. ALY SHODIQ AHMAD
Anggota : KH. HASBULLAH
Anggota : KH. AHMAD IFTA’ SIDIQ

C. LAJNAH TA’LIF WANNASYER THORIQIYAH
Koordinator : Dr. KH. HAMDAN ROSYID, MA
Sekretaris : DR. H. AKHMAD ARIF JUNAIDI, MAg
Anggota : KH. QUTHUB IZZIDDIN, LC
Anggota : KH. IHWANUL ARIFIN (TUANKU BAGINDO)
Anggota : KH. HIDAYATULLAH MUNIF
Anggota : KH. MUNFAAT ABDUL JALIL

D. LAJNAH EKONOMI (IQTISHODIYAH)
Koordinator : DR. BRAMADA WINIAR PUTRA, SH, MSI
Sekretaris : WAHID IHSANI PUTRA, SPT
Anggota : H. SIDIQ PURNOMO
Anggota : KH. ALI MAS’ADI, SPd. MPd
Anggota : KH. MUHAMMAD ALI CHOLIL
Anggota : DR. KH. AMBO ALA, MM
Anggota : KH. MIZAN
Anggota : H. ANDIYANTO, SE
Anggota : H. AGUS UMAR, SAG
Anggota : H. MUHAMMAD LUTHFI
Anggota : DRS. H. AGUS SALIM
Anggota : H. AZIZ NUR
Anggota : KH. ANANG RIKZA MASYHADI
Anggota : H. M. NOR ROSADI, SE. MM.

E. LAJNAH HUBUNGAN LUAR NEGERI (MUWASHOLAH)
Koordinator : DIPL. ING. H. SAMSON NASARUDDIN
Sekretaris : DR. HABIB ALI BAHR
Anggota : HABIB AHMAD AL HABSYI
Anggota : HABIB THOHIR BIN YAHYA
Anggota : KH. MUHAMMAD NURUL HAQ, LC
Anggota : KH. ABDUL MU’THI
Anggota : PROF. DR. KH. NUR KHOLIS MA.
Anggota : DR. KH. M. RUSLAN, LC. MA
Anggota : KH. MUHLAS AHMAD KURDI
Anggota : KH. ANAS MAS’UDI, LC
Anggota : KH. ANIZAR MASYHADI

F. LAJNAH MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN SDM THORIQOH
Koordinator : HABIB ASADULLAH ASSEGAF
Sekretaris : DRS. KH. ABDUL FATAH YASRAN
Anggota : SUMARYONO, SH.
Anggota : DRS. KH. MUH. CHAERONI BAKSAN
Anggota : KH. A. GHOZALI
Anggota : KH. ASEP SAEFULLAH, S.AG., MPD
Anggota : DR. IMAM HANAFI
Anggota : H. HANDRI RAMADIAN, SE., MM
Anggota : DR. KH. ABDI KURNIA
Anggota : DR. YUSLAM FAUZI, SE., MBA.

G. LAJNAH CINTA TANAH AIR
Koordinator : BRIGJEN POL. (PURN.) LATIF MAPARESSA
Sekretaris : H. ARWANI
Anggota : H. IBRAHIM S. TIRO
Anggota : DRS. H. BADEN BADRUZZAMAN
Anggota : BRIGJEN TNI (Pur) Dts. AZIZ AHMADI, MM.
Anggota : HERI SUYANTO
Anggota : DR. YUSUF WIJAYA
Anggota : DR. KH. SAM’ANI SYA’RONI, MAg
Anggota : DRS. H. MUSTAQIEM
Anggota : H. HISNU SUBIYAKTO
Anggota : YULTEL ARDI, SH. MA (TUANKU MALIN)

H. LAJNAH MUSLIMAT THORIQIYYAH AN NAHDLIYYAH
Pembina : SYARIFAH UMMU SALMAH LUTHFI
Koordinator : Hj. SECHAH WALAFIAH MURSYIDI, BA.
Sekretaris : Hj. UMI KHUDLOIFAH MASRONI
Anggota : Hj. MA’MUROH ADIB
Anggota : Hj. MUTMA’INAH LUKMAN
Anggota : Hj. NUR JANNAH MIRZA
Anggota : Hj. TUTIK HERAWATI NURUDDIN
Anggota : Hj. MARYAM
Anggota : Hj. SUMARWATI
Anggota : Hj. AINI MAHMUDAH, MSi

I. LAJNAH MAHASISWA AHLITH THORIQOH AL MU’TABAROH AN NAHDLIYAH (MATAN)
Pembina : PROF. DR. KH. ABDUL HADI, MA
Ketua Umum : DR. HASAN HABIBIE, M.SI
Ketua I (Mahasiswa) : DR. H. YASIR ALIMI
Ketua II (Santri) : KH. ABDULLAH SA’AD
Ketua III (Pemuda) : DR. BADAT MUWAKHID, MP
Anggota : Dr. KH. LUKMAN HAKIM, PH.D
Anggota : DR. BUDI RAHMAN
Anggota : SYARIFUL ANAM, S.TH.I, M.S.I
Anggota : THORIQ HUSEN, SIP

J. LAJNAH PENDIDIKAN THORIQOH
Koordinator : HABIB ABDURROHMAN BA’BUD, MM
Sekretaris : HABIB ABDUSSALAM AL HINDUAN, MSI
Anggota : TUAN GURU MUHAMMAD ZARKASI EFFENDI, MPD.I
Anggota : HABIB IDRUS AL HABSYI
Anggota : DR. KH. AHMADI H. SYUKRON NAFIS, MM. MPD
Anggota : DRS. KH. MOH. ZAHID
Anggota : KH. MAWARDI, S.PD.I

K. LAJNAH DAKWAH DAN DZIKIR
Koordinator : HABIB ALI ZAINAL ABIDIN ASSEGAF
Sekretaris : KH. MUHAMMAD SUHAIMI
Anggota : KH. AMIN BUDI HARJONO
Anggota : KH. TAUFIQ NUR AZIZ
Anggota : KH. YAZID
Anggota : H. ABDI KURNIA JOHAN

L. LAJNAH MAKTABUD DA’IMI LI SILSILATITH THORIQIYYAH WA TARIKHIHA
Koordinator : KH. SAID LAFIF, M.HUM
Sekretaris : HABIB SALIM BIN ALI BAFAQIH
Anggota : KH. MUCH. ATABIK BAQIR
Anggota : KH. AHMAD RAHBINI NASIR
Anggota : DR. KH. AJID THOHIR, MPD
Anggota : H. KHOLID MASHUR, MH.
Anggota : K. SLAMET ABDUSSALAM, S.PD.I
Anggota : K. MUHAMMADUN ALWANI

M. LAJNAH PERTANAHAN WAKAF DAN ZIRO’AH
Koordinator : IR. H. DODY IMRON CHOLID.
Sekretaris : SRI KUNTJORO P, BA
Anggota : KH. M. BUSRONI, SE, AK
Anggota : SUWARNO, SP.MP

N. LAJNAH ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM
Koordinator : DR. H. IDRIS WISAHUWA, MH.
Sekretaris : Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH.
Anggota : PROF. DR. WIDYO PRAMONO, SH
Anggota : MOH. NASIR, SH
Anggota : WASWIN JANATA, SH.
Anggota : H. KHOIRUL ANWAR, SH., MH.

Kami ingin mengingatkan Anda bahwa situs web Jatman Online menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman pengguna Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda setuju dengan kebijakan kami terkait cookie. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman Kebijakan Cookie kami.