Portal Berita & Informasi JATMAN

Mengenal Lebih Dekat JATMAN

 • Apakah JATMAN itu?
 • Bagaimana hubungan JATMAN dengan NAHDLATUL ULAMA?
 • Ada berapa perangkat organisasi NAHDLATUL ULAMA?
 • Ada berapa lembaga dalam organisasi NAHDLATUL ULAMA?
 • Ada berapa lajnah dalam organisasi NAHDLATUL ULAMA?
 • Ada berapa Badan Otonom dalam organisasi NAHDLATUL ULAMA?
 • Kapan JATMAN didirikan?
 • Siapa pendiri JATMAN?
 • Mengapa JATMAN diperlukan?
 • Apa azas dan tujuan JATMAN?
 • Bagaimana usaha JATMAN di bidang agama?
 • Bagaimana usaha JATMAN di bidang akhlak?
 • Bagaimana usaha JATMAN di bidang ukhuwah?
 • Bagaimana usaha JATMAN di bidang thariqah?
 • Bagaimana usaha JATMAN di bidang sosial?
 • Bagaimana usaha JATMAN di bidang wathaniyah?

Keanggotaan

 • Siapa yang dapat diterima sebagai anggota JATMAN?
 • Bagaimana kewajiban anggota JATMAN?
 • Bagaimana hak anggota JATMAN?
 • Bagaimana ketentuan anggota JATMAN?
 • Bagaimana anggota JATMAN bisa berhenti?

Kepengurusan/Idaroh

 • Bagaimana syarat menjadi pengurus JATMAN?
 • Bagiamana kewajiban pengurus JATMAN?
 • Bagaimana sanksi bagi pengurus yang melanggar aturan?

Pengelolaan Organisasi

 • Bagaimana struktur organisasi JATMAN?
 • Apa yang dimaksud Majlis Ifta’?
 • Apa yang dimaksud Ifadliyyah?
 • Apa yang dimaksud Imdloiyyah?
 • Apa yang dimaksud Imdadiyyah?
 • Apa yang dimaksud dengan MATAN?

Tingkatan Idaroh

 • Bagaimana Idaroh Aliyyah?
 • Bagaimana Idaroh Wustho?
 • Bagaimana Idaroh Syu’biyyah?
 • Bagaimana Idaroh Ghusniyyah?
 • Bagaimana Idaroh Sa’afiyyah?
 • Bagaimana ketentuan berhenti dari anggota Idaroh?

Permusyawaratan JATMAN

 • Bagaimana tingkatan-tingkatan permusyawaratan JATMAN?
 • Bagiamana ketentuan Muktamar JATMAN?
 • Bagaimana ketentuan Musyawarah Kubro JATMAN?
 • Bagaimana wewenang Musyawarah Idaroh Wustho?
 • Bagaimana wewenang Musyawarah Idaroh Syu’biyyah?
 • Bagaimana wewenang Musyawarah Idaroh Gusniyyah?
 • Bagaimana wewenang Musyawarah Idaroh Sa’afiyyah?
 • Bagaimana tentang hak suara?

Lambang

 • Bagaimana susunan dan bagian-bagian lambang JATMAN?
 • Bagaimana isi dan bentuk lambang serta warna lambang JATMAN?
 • Apa arti warna dan bagian lambang JATMAN?

Bendera

 • Bagaimana ukuran, warna dan logo bendera JATMAN?