Susunan Lengkap Pengurus JATMAN Idaroh Wustho Jawa Tengah Masa Khidmah 2018 – 2023

BLORA – Diantara hasil Muswil JATMAN (Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah) Idaroh Wustho Provinsi Jawa Tengah di Pondok pesantren Al-Alif Setro Tamanrejo Tunjungan Blora Jawa Tengah, 28 April 2018 M, adalah kepengurusan baru Idaroh Wustho Jawa Tengah periode 2018-2023. Terpilih sebagai Rais KH. Dzikron Abdillah dan sebagai Mudir KH. Said Lafif Luthfil Hakim.

Berikut Susunan Pengurus JATMAN Idaroh Wustho Jawa Tengah Masa Khidmah 2018-2023:

I. MAJELIS IFTA’ WAL IRSYAD
Rais: KH. Dzikron Abdillah
Katib: KH. Ma’shum AK
Wakil Katib: KH. Arifin Junaidi
Anggota: (1) KH. Munif Zuhri (2) KH. Ulin Nuha Arwani, AH (3) KH. Hanif Muslih, Lc (4) KH. M. Abdillah (5) KH. A. Munir Abdullah (6) KH. A. M. Said Basalamah (7) KH. Yasin Mashadi (8) KH. Nur Kholis Thohir (9) KH. Chalwani Nawawi (10) KH. Khoirul Muna (11) KH. Bandaniji Mandzur (12) KH. Zaki Fuad Abdillah (13) KH. Abdillah.

II. IFADLIYAH
Rais: KH. Dzikron Abdillah
Wakil Rais: KH. Abdul Aziz Syahmari
Rais Awwal: KH. Yusuf Masykuri
Rais Tsani: KH. Abdul Rozaq
Rais Tsalits: KH. Hasyim Masduqi
Rais Rabi’: KH. Muhadi
Rais Khamis: KH. Muslikhin
Rais Sadis: KH. Ustukhri Irsyad
Rais: Sabi’: KH. Ahmad Najib

Katib: KH. M. Zainal Arifin Ma’shum
Wakil Katib: Drs. KH. A. Ghozali, MA
Katib Awwal: KH. Zuhrul Anam
Katib Tsani: KH. Syamsuddin
Katib Tsalits: KH. Habibul Huda
Katib Rabi’: KH. Busro Musthofa
Katib Khamis: KH. Syauqi Abdul Wahab

III. IMDHO’IYYAH
Mudir: KH. Said Lafif Luthfil Hakim

Wakil Mudir: KH. Makhsun
Mudir Awwal: KH. Syarofuddin Husain
Mudir Tsani: KH. Anis Mas Mansur Tarsudi
Mudir Tsalits: KH. Zahidi Ali Ridlo

Sekretaris: Prof. Dr. H. Mahmuhtarom HR. S.H.
Wakil Sekretaris: KH. Jauhari Hasan Hatta, M.Ag
Sekretaris Awwal: KH. M. Zakki, S.Sos
Sekretaris Tsani: KH. Asyhuri Abdul Hadi
Sekretaris Tsalits: Rifqi Mirza
Sekretaris Rabi’: Kholis M. Ridho, S.S

Aminus Sunduq: Drs. H. Ahmad Turmudzi
Wakil Aminus Sunduq: Candra Adi Nugraha, S.Kom
Aminus Sunduq Awwal: H. Sudarsono
Aminus Sunduq Tsani: Ir. H. Yusron
Aminus Sunduq Tsalits: KH. Hasanuddin, S.H.,M.H
Aminus Sunduq Rabi’: H. Suheri
Aminus Sunduq Khamis: M. Faiz Kurniawan, S.H.

IV. IMDADIYYAH

 1. Lajnah Tash-hih Kutub Thariqiyyah
  Koordinator: KH. Masduqi
  Sekretaris: KH. Adib Masrukhan, Lc
 2. Lajnah Rabithah Ma’ahid Thariqiyyah
  Anggota: M. Izzuddin, S.T, M.T.
 3. Lajnah Ta’lif wan Nasyr Thariqiyyah
  Koordinator: KH. Shodiq Hamzah
  Sekretaris: KH. M. Daniel
 4. Lajnah Ekonomi
  Sekretaris: H. Agus Syukron
  Anggota: H. Ali Imron, SE.
 5. Lajnah Hubungan Luar Negeri (Muwashalah)
  Koordinator: Azmi Muttaqin, M.IP
  Sekretaris: Drs. Masruhan
 6. Lajnah Manajemen dan Pengembangan SDM Thariqah
  Koordinator: KH. Muslimin
  Sekretaris: KH. Makhin
  Anggota: KH. Kholis Asyari dan H. Muhammad Nasir, S.H.
 7. Lajnah Cinta Tanah Air
  Koordinator: H. Slamet Effendi, S.E, M.M.
 8. Lajnah Muslimat Thariqah An-Nahdliyyah
  Penasihat: Hj. Musyarofah, Hj. Asmanah Faqih dan Hj. Istiqomah, S.Pd.
  Koordinator: Hj. Azizah A. Hamid, SE, S.PdI.
  Sekretaris: Dr. Hj. Naila Anafah S,HI, M.Ag.
  Anggota: Hj. Khiyarotun Nisa, Hj. Ma’unah Ashif dan Hj. Kamilah
 9. Lajnah Mahasiswa Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (MATAN)
  Ketua Umum: Dr. Moh. Syakur
  Anggota: M. Thoriq Husen dan M. Mirza Rofiq
 10. Lajnah Pendidikan Thariqah
  Koordinator: Dr. H. Mudzakir Ali
  Sekretaris: KH. Mustamsikin
 11. Lajnah Dakwah dan Dzikir
  Koordinator: Dr. H. M. Sulton, MA
  Sekretaris: Drs. H. Annasom, M.Hum.
  Anggota: KH. Hanifun Nusuk.
 12. Lajnah Pertanahan Wakaf dan Zira’ah
  Koordinator: Drs. H. M. Aminuddin Sanwar, M.M.
  Sekretaris: Ahmad Subhi, S.E.

Tim Formasi Musyawarah Wilayah Idaroh Wustho JATMAN Jawa Tengah:
1. KH. Ahmad Zaini Mawardi
2. KH. Dr. Masyudi, M.Ag
3. KH. Dzikron Abdillah
4. KH. Zainal Arifin Ma’sum
5. KH. Jauhar Hatta Hasan, M.Ag
6. KH. Idris
7. KH. Muhadi Mualim
8. KH. M. Nasir
9. KH. Aziz Syahmari
10. KH. M. Adron Nawawi

Baca Lainnya
Komentar
Loading...