Connect with us

PENGURUS IDAROH ALIYAH 2018-2023


I. MAJELIS IFTA’ WAL IRSYAD

ROIS: HABIB M. LUTHFIY ALI BIN YAHYAKATIB: KH MUHAMMAD MASRONI
KH MAEMUN ZUBAIRDrs. KH MAHRAN YASIN
KH ULINNUHA ARWANIProf. Dr. KH AHMAD ROFIQ, MA
TUAN GURU TURMUDZITUAN GURU SANUSI
HABIB YAHYA ASSEGAFBAGINDO LETTER
KH ABDURROZAQ IMAMDR. KH ACHMAD SARKOSI SUBKHI
HABIB THOHIR BIN YAHYAKH SHOLEH BADRUDDIN
KH MA’SHUM AK.KH KHALWANI NAWAWI
KH MUHAMMAD MARTAIN KARIMKH JUNAIDI HMS
Dr. KH EEP NURUDDIN, MPd.KH ABDUL QOYYUM
KH ANDI HIDAYATKH AHMAD SHOFWAN

II. IFADLIYYAH

ROIS AM: HABIB M. LUTHFIY ALI BIN YAHYAKATIB AM: KH A. ZAINI MAWARDI
WAKIL ROIS AM: KH ALI MAS’ADIWAKIL KATIB AM: KH M. ZAINAL ARIFIN MA’SHUM
HABIB ABDURROHIM ASSEGAFKH. ZAMZAMI AMIN
KH. SAIFUDDIN AMTSIR.KH. ANIS MANSYUR
KH. DZIKRON ABDULLAHKH. LUKMAN HAKIM, LC
KH. ZAINUDDIN MA’SHUM, LCKH. MUSLIH ABDURROHIM, MPD.I
KH. ABDUL MUNTAQIMKH. AHMAD USTUCHRI IRSYAD
KH. DRS. M. ADIB ZAEN, MPDI.KH. MUHAMMAD MUNAWIR TANWIR
KH. NAWAWI ABDUL JALILKH. LUKMAN HAKIM

III. IMDLO’IYYAH

MUDIR AM (Plt.): HABIB UMAR MUTHOHAR, SH.
ANGGOTA:
KH. ALI RIDLO
IR. H. AMAN SUBAGIO RACHMAN
KH. SHULHAN MAHMUD, LC.
KH. IR. CHAIRUL ANWAR, MM.
KH MUDARIS
DRS. KH MIRZA HASBULLAH, MSI
H. HASBULLAH AHMAD

Sekretaris Jenderal: DR. KH MASHUDI, MAG
Wakil Sekretaris Jenderal: KH A. ARSYAD MUHAMMADUN
Dr. KH ALI M. ABDILLAH, MA
DRS. H. AUNUL HADI IDHAM CHOLID, MM
KH. SYAFI’ MUTHI’
KH. AYIK HASYIM ASY’ARI
KH. MUHAMMAD SYA’BAN
KH. ZUBAIR MU’THI
ADE JAYADI, LC

Aminus Shunduq Am: IR. H. M IHSANUDDIN BAMBANG I.
Wakil Aminusshunduq Am: IR. H. JHONY ABDILLAH
H. EDY ADIB
DR. H. AHMAD QODRI ROMADHONI, SH. MM.
H. PURWADI HIDAYAT, SE.
DR. KH FATHUL HUDA
H. HARTONO LIMIN
H. KHAERON SYARIFUDDIN, SH., M.Si.
HABIB MUHDHOR ASSEGAF

IV. IMDADIYYAH

MUDIR I: KH ALI RIDLO
Sekretaris: Dr. KH ALI M. ABDILLAH, MABendahara: H. EDY ADIB
TASHKHIH KUTUB THORIQIYAHTA’LIF WAN NASYR THORIQIYAH
Koord.: Dr. KH Abun Bunyamin, MAKoord.: Dr. KH Hamdan Rosyid, MA
Sek: Drs. KH Musthofa MudhofarSek: Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, MAg
KH. A. Masykur, LcKH. Quthub Izziddin, Lc
KH. Abdul WahidKH. Ihwanul Arifin (Tuanku Bagindo)
KH. Zainul IroqiKH. Hidayatullah Munif
KH. Thobari SyadzilyKH. Munfaat Abdul Jalil
KH. Ahsan Taqwim, MAKH. Quthub Izziddin, Lc
KH. Ihwanul Arifin (Tuanku Bagindo)

MUDIR II: IR. H. AMAN SUBAGIO RACHMAN
Sek: DRS. H. AUNUL HADI IDHAM CHOLID, MMBen: DR. H. A QODRI ROMADHONI, SH. MM.
EKONOMI (IQTISHODIYAH)HUBUNGAN LUAR NEGERI (MUWASHOLAH)
Koor: Dr. Bramada Winiar Putra, SH, MSiKoor: Dipl. Ing. H. Samson Nasaruddin
Sek: Wahid Ihsani Putra, SPSek: Dr. Habib Ali Bahr
H. Sidiq PurnomoHabib Ahmad Al Habsyi
KH. Ali Mas’adi, Spd. M.PdHabib Thohir Bin Yahya
KH. Muhammad Ali CholilKH. Muhammad Nurul Haq, Lc
Dr. KH Ambo Ala, MMKH. Abdul Mu’thi
KH. MizanProf. Dr. KH Nur Kholis MA.
H. Andiyanto, SEDr. KH M. Ruslan, Lc. MA
H. Agus Umar, S.AgKH. Muhlas Ahmad Kurdi
H. Muhammad LuthfiKH. Anas Mas’udi, Lc
Drs. H. Agus Salim
H. Aziz Nur
KH. Anang Rikza Masyhadi
H. M. Nor Rosadi, SE. MM.

MUDIR III: KH SHULHAN MAHMUD, Lc.
Sek: KH SYAFI’ MUTHI’Ben: H. PURWADI HIDAYAT, SE
RABITAH MA’AHID THORIQIYAHPENDIDIKAN THORIQOH
Koor: KH Aang Abdullah ZainKoor: Habib Abdurrohman Ba’bud, MM
Sek: KH. Labib MughniSek: Habib Abdussalam Al Hinduan, M.Si
Dr. KH. Abdul MuhayyaTuan Guru Muhammad Zarkasi Effendi, M.Pd.I
KH. Subhan MakmunHabib Idrus Al Habsyi
KH. Aniq MuhammadunDr. KH. Ahmadi H. Syukron Nafis, MM. M.Pd
KH. Ali Shodiq AhmadDrs. KH. Moh. Zahid
KH. HasbullahKH. Mawardi, S.Pd.I
KH. Ahmad Ifta’ Sidiq

MUDIR IV: KH IR. CHAIRUL ANWAR, MM.
Sek: KH AYIK HASYIM ASY’ARIBen: DR. KH FATHUL HUDA
MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN SDMMAKTABUD DA’IMI LI SILSILATITH THORIQIYYAH
Koord: Habib Asadullah AssegafKoor: KH. Said Lafif, M.Hum
Sek: Drs. KH. Abdul Fatah YasranSek: Habib Salim Bin Ali Bafaqih
Sumaryono, SH.KH. Much. Atabik Bagir
Drs. KH. Muh. Chaeroni BaksanKH. Ahmad Rahbini Nasir
KH. A. GhozaliDr. KH. Ajid Thohir, Mpd
KH. Asep Saefullah, Sag., MpdH. Kholid Mashur, Mh.
Dr. Imam HanafiK. Slamet Abdussalam, S.Pd.I
H. Handri Ramadian, AmdK. Muhammadun Alwani
Dr. KH. Abdi Kurnia
Dr. Yuslam Fauzi, SE., MBA

MUDIR V: KH. MUDARIS
Sek: KH. MUHAMMAD SYA’BANBen: H. HARTONO LIMIN
ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUMPERTANAHAN WAKAF DAN ZIRO’AH
Koor: Dr. H. Idris Wisahuwa, MHKoor: Ir. H. Dody Imron Cholid.
Sek: Drs. H. Eman Sulaeman, MHSek: Sri Kuntjoro P, BA
Prof. Dr. Widyo Pramono, SHKH. M. Busroni, SE, Ak
Moh. Nasir, SHSuwarno, SP.MP
Waswin Janata, SH
H. Khoirul Anwar, SH, MH
Sutan Takdir Akisyahbana, SH, MKn.

MUDIR VI: DRS. KH. MIRZA HASBULLAH, MSI
Sek: KH. ZUBAIR MU’THIBen: H. KHAERON SYARIFUDDIN, SH., M.Si.
MATANMUSLIMAT THORIQIYYAH
Pembina : Prof. Dr. KH Abdul Hadi, MAPembina: Syarifah Ummu Salmah Luthfi
Ketua Umum (Plt.) : Hasan Habibi, M.SiKoor: Hj. Sechah Walafiah Mursyidi, BA.
Ketua I (Mahasiswa) : Dr. H. Yasir AlimiSekretaris : Hj. Umi Khudloifah Masroni
Ketua II (Santri) : KH. Abdullah Sa’adHj. Ma’muroh Adib
Ketua III (Pemuda) : Dr. Badat Muwakhid, MPHj. Mutma’inah Lukman
Dr. KH Lukman Hakim, Ph.DHj. Nur Jannah Mirza
Dr. Budi RahmanHj. Tutik Herawati Nuruddin
Syariful Anam, S.Pd.IHj. Maryam
Thoriq Husen, SipHj. Sumarwati
Hj. Aini Mahmudah, M.Si

MUDIR VII: H. HASBULLAH AHMAD
Sek: ADE JAYADI, Lc.Ben: HABIB MUHDHOR ASSEGAF
CINTA TANAH AIRDAKWAH DAN DZIKIR
Koor: Brigjen Pol. (Purn.) Latif MaparessaKoor: Habib Ali Zainal Abidin Assegaf
Sek: H. ArwaniSek: KH. Muhammad Suhaimi
H. Ibrahim S. TiroKH. Amin Budi Harjono
Drs. H. Baden BadruzzamanKH. Taufiq Nur Aziz
Brigjen Tni (Pur) Dts. Aziz Ahmadi, Mm.KH. Yazid
Heri SuyantoDR. H. Abdi Kurnia Johan
Dr. Yusuf Wijaya
Dr. KH. Sam’ani Sya’roni, Mag
Drs. H. Mustaqiem
H. Hisnu Subiyakto
Yultel Ardi, SH. MA (Tuanku Malin)

Advertisement

Facebook